Siber güvenlik; bilgisayarları ve sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır. Bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinir. Çok kapsamlı olan bu terim, bilgisayar güvenliğinden afetle mücadeleye ve son kullanıcı eğitimine kadar her şey için geçerlidir.

• Cloud based anti-virus, anti-malware güvenlik ürünleri ve servisleri.
• Ağ sorgulama (Network Surveying).
• Port tarama (Port Scanning).
• Hizmetlerin belirlenmesi (Services Identification).
• Sistem belirleme (System Identification).
• Internet uygulama testi (Internet Application Testing).
• Router testi (Router Testing).
• Güvenlik duvarı testi (Firewall Testing).
• IDS testi (Intrusion Detection System Testing).
• 5651 Sayılı Kanun ile ilgili uygulamalar.

Bilen Bilgisayar ve Güvenlik Sistemleri © 2005-2019 Bütün Hakları Saklıdır